Chè truyền thống

Trà xanh hay chè xanh được làm từ lá của cây trà chưa trải qua công đoạn làm héo và ôxi hóa. Trà xanh có nhiều loại, mà khác biệt đáng kể do sự đa dạng của cây trà được sử dụng, điều kiện trồng trọt, phương pháp canh tác, quá trình trồng trọt và thời gian thu hái.