Chứng nhận Chè hữu cơ Chiềng Đi

Sản phẩm chè của công ty CP chè Chiềng Đi đạt chứng nhận hữu cơ !