Matcha

Matcha là sản phẩm của cả một quy trình sản xuất nghiêm ngặt, gồm nhiều công đoạn từ chăm sóc cây, chất đất, nguồn nước, thời tiết, độ che phủ, độ tuổi cây trà, quá trình thu hái, chọn lựa búp trà, thời gian thu hoạch tới nhà máy chế biến với công nghệ cao mà vẫn đảm bảo tính truyền thống trong hương vị và sắc của Matcha truyền thống làm thủ công.